[ Kurumsal Mail ]    [ Tekilsis ]    [ Tekirdağ'ı Seviyorum ]    [ ATATÜRK Araştırma Merkezi ]
GEÇMİŞ GÖNEM VALİLERİMİZ
Cumhuriyet Devrine Kadar Tekirdağ'da Görev Alan Valilerimiz
Adı Hizmet Yılları Adı Hizmet Yılları
Abdüllatif Paşa 1840 Süleyman Nuri Bey 1906-1907
Abdi Efendi 1874-1875 Reşit Paşa 1907-1908
Abidin Paşa 1876 Ömer Ali Bey 1908
Kazım Paşa 1877-1882 Reşit Bey 1909
Hamit Paşa 1882 Hüseyin Hüsnü Bey 1909-1912
Necip Bey 1883 Asaf Bey 1912
İbrahim Sarım Bey 1886 Muhittin Paşa 1913-1914
Lala Mehmet Bey 1890 Zekeriya Zihni Bey 1915-1916
Necip Paşa 1891 Vasfi Bey 1917
Hasan Avni Paşa 1891-1897 Süleyman Sami Bey 1917-1918
Ahmet Sefer Paşa 1898-1902 Hasan Vassaf Bey 1918-1919
Rıza Bey 1902 Ali Firuzan Bey 1919-1920
Şahap Bey 1902-1905 Hacı İbrahim Paşa 1920
Cumhuriyetin İlanından Bugüne Kadar Tekirdağ'da Görev Alan Valilerimiz
Adı Soyadı / Hizmet Yılları Adı Soyadı / Hizmet Yılları
İhsan Bey
13.11.1922 – 21.05.1924
İsmail Sadri ÇITAK
29.05.1924 – 10.04.1926
Arif Hikmet Bey
25.04.1926 – 06.06.1929
Fuat BATURAY
27.06.1929 – 11.08.1930
Rıfat DANIŞMAN
31.08.1931 – 30.09.1931
Fahrettin KİPER
27.10.1931 – 13.01.1933
Azmi HEPER
05.02.1933 – 09.07.1934
Haşim İŞCAN
09.07.1934 – 28.11.1936
Sakıp BEYGO
11.12.1936 – 29.03.1940
Salim GÜNDOĞAN
19.04.1940 – 29.06.1942
Feyyaz BOZKURT
18.07.1942 – 03.07.1944
Ferit NOMER
17.07.1944 – 01.12.1946
Burhanettin TEKER
04.12.1946 – 23.07.1948
Raif TEK
16.08.1949 – 19.07.1950
Hayri ORHON
31.08.1950 – 23.01.1951
Nazim ARDA
26.01.1951 – 23.05.1953
Sebati ATAMAN
29.06.1953 – 09.05.1954
Necdet YILMAZ
16.06.1954 – 24.11.1955
Nafi TAMER
19.12.1955 – 12.09.1958
Cemal TARLAN
19.09.1958 – 29.04.1960
Arif ÖZGEN
02.05.1960 – 27.05.1960
General İrfan ALPTEKİN
27.05.1960 – 15.06.1960
Rebil KARATEKİN
15.06.1960 – 31.10.1960
Şeref TOLUNGÜÇ
31.10.1960 – 19.10.1962
Hüsnü BAŞAR
26.10.1962 – 10.02.1964
Kadir DEMİREL
20.02.1964 – 24.12.1964
Lütfü URAZ
21.01.1965 – 27.01.1966
Faruk Cemal VEFKİOĞLU
31.01.1966 – 16.10.1968
Vefik KİTAPÇIGİL
15.11.1968 – 14.09.1970
Fahrettin AKKUTLU
21.09.1970 – 30.06.1971
Cezmi KARTAY
30.06.1971 – 25.07.1975
A.Ragip GERÇEKER
25.07.1975 – 15.02.1978
H.Kaşif ÜNAL
15.02.1978 – 07.12.1979
Nüzhet ERMAN
10.12.1978 – 17.06.1981
Fethi AYTAÇ
29.06.1981 – 14.06.1985
Dr.Süleyman OĞUZ
16.06.1985 – 12.02.1988
Oğuz Kağan KÖKSAL
26.02.1988 – 01.05.1990
Lütfi F. TUNCEL
08.05.1990 – 18.08.1991
Memduh OĞUZ
19.08.1991 – 10.02.1992
Şenol ENGİN
21.02.1992 – 17.04.1996
Zeki ŞANAL
17.04.1996 – 28.9.1999
Cemallettin SEVİM
06.10.1999–13.02.2003
Ahmet ÖZYURT
18.02.2003-16.01.2006
Aydın Nezih DOĞAN
18.01.2006–24.06.2009
Zübeyir KEMELEK
29.06.2009-17.08.2012
   
Copyright © 2006 - 2013    Tekirdağ Valiliği    Tüm Hakları Saklıdır