[ Kurumsal Mail ]    [ Tekilsis ]    [ Tekirdağ'ı Seviyorum ]    [ ATATÜRK Araştırma Merkezi ]
Eğitim
CUMHURİYET ÖNCESİ TEKİRDAĞ’DA EĞİTİM

Tekirdağ, İstanbul gibi bir imparatorluk ve kültür merkezine çok yakın olması dolayısıyla eğitim ve öğretim işlerinde daima ileri bir durumda olmuştur. Tekirdağ’ın köklü bir tarihe sahip olması da bunda rol oynamıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, bugün yerleri bilinmemekle birlikte hafız yetiştiren üç darülkura, üç darülhadis ve 42 ilkokulun varlığından söz etmektedir. 1176-1763 tarihli Şabanoğlu Mehmet Ağa Vakfıyesiyle; Can Paşazade, Yusuf Ağazade, Hacı İsa, İbrahim Bey, Hacı Süleyman okullarının varlığı anlaşılmaktadır. 1863 yılında Tekirdağ’da vakıf gelirleriyle yönetilen sekiz okulun bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 1876’dan sonra, çağına göre daha yeni tipte bir rüştiye ile bir ilkokul yapılmış, Meşrutiyet devrinde ise Gazi Fazıl Bey isimli bir şahıs biri kız, biri erkek iki okul açmıştır. Bu okullarda çoğu şehit çocuğu olan 50 kız, 150 erkek öğrenci yatılı okurken, bu iki okul Yunan işgaline kadar devam etmiştir. 1317-1318-1319 (Rumi) yılları Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye’sinde: Tekirdağ merkezinde bir İdadi Mektebi, Rüştiye derecesinde iki Rum okulu, beş İptidai Mektebi, Aşağıkılıçlı, Ayvatfakı, Örcekli, Karahisar, Yazır, Yayabaşı, Yukarıkılıçlı ve İpşur köylerinde İptidai Mektebi bulunduğu, Çorlu’da bir Rüştiye, Rüştiye derecesinde bir Rum okulu, bir İptidai İnas Mektebi, bir İptidai Mektebi, Muratlı, Karamehmet, Maksutlu, Sevindikli, Çevrimkaya, Sarılar,Kıkkepenekli, Deregündüzlü, Kadıçiftliği ve Balabanlı köylerinde İptidai Mektepleri olduğu, Bunlardan başka Malkara’da bir Rüştiye, bir İptidai Mektebi, bir Medrese, Hayrabolu’da bir Rüştiye, Şarköy’de bir Rüştiye ve Hayrabolu’nun Kadriye Köyünde bir İptidai Mektebinin daha bulunduğu görülmektedir. Kurtuluş Savaşı döneminin güçlüklerle dolu ve işgal altında geçen yıllarından sonra 1923-1924 eğitim yılında ilimizde; şehirlerde on, köylerde 49, toplam 59 okul; 25’i bayan, 67’si erkek, 92 öğretmen ve 1875’i kız, 2973’ü erkek olmak üzere toplam 4848 öğrenci vardır.

OKUR-YAZARLIK DURUMU

Tekirdağ ilinde Cumhuriyetin İlanından hemen sonra 1927 yılında okur-yazar oranı % 9,7 dir. Bu oran Harf İnkılabı’nın yapılışından sonra sürekli yükseliş göstermiştir.

1935 yılında % 25,6, 1940’da % 32,4, 1945’te % 39,8’e yükselmiştir.1950’de % 42,5, 1955’te % 52,3, 1960’ta % 51,4, 1965’te % 62,6, 1970’de % 68,3, 1975’te % 72,9, 1980’de % 78,4, 1985’de % 85,1, 1990’da % 87,1 dir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre okuma-yazma bilenlerin oranı % 93’e, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bu rakam % 97,60’a yükselmiştir. 2011 yılı sayım sonucuna göre erkeklerin % 99,01’i, kadınların da % 96,10’u okuma yazma bilmektedir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

İlimizde 0-66 ay çocuklarına yönelik hizmetler başta Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olmak üzere değişik Bakanlık ve Kuruluşlarca eğitim ya da bakım amaçlı olarak açılan anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı, kreş, yuva, gündüz bakımevi, çocuk bakımevi ve çocuk bakım yurtlarında verilmektedir.

2012-2013 öğretim yılında (5 Özel) 177 kurum bünyesindeki Anasınıfı ve (8 Özel) 29 bağımsız Anaokulunda, (309 özel) 9.691 öğrenci mevcut olup, (52 özel) 464 Öğretmen ve İdareci (ücretli öğretmen hariç) görev yapmaktadır.

İLKOKULLAR

Cumhuriyetin ilk yıllarında Tekirdağ’da 58 ilkokul vardı.1927 yılında bu rakam 94’e 1943’te ise 155’e ulaşmıştır.

30 Mart 2012 Tarih ve 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği mevcut ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokula dönüştürülmüştür.

2012 -2013 Eğitim Öğretim yılında İlimizde toplam (8 özel) 159 ilkokulda ve 8 Özel Eğitim (I. Kademe) okulunda (773 özel) 51.919 öğrenci öğrenim görmekte ve (120 özel) 2.300 öğretmen ve idareci (ücretli öğretmen hariç) görev yapmaktadır.

ORTAOKULLAR

Tekirdağ ortaokulu 1308’de 5 yıllık idadi olarak açılmıştır.1900’de bir sınıf daha katılarak 6 yıla çıkarılmıştır. Okulun ilk direktörü Ebredçi Ziya’dır. İşgal yıllarında kapalı kalan ortaokulda işgalden sonra ilk kısmıyla beraber 210 öğrencisi vardır.1923-1924 eğitim yılında kısa bir süre 9 yıllık liseye çevrilen okul hemen yine ortaokula dönüştürülmüştür.

1933 ile 1938 yılları arasında okulda 13-15 arası öğretmen görev yapmakta olup 1936-1937 eğitim yılında toplam öğrenci sayısı 468, mezun verilen öğrenci sayısı ise 91’dir.

İl’de, 1939-1940 eğitim yılında Çorlu, 1948-1949 Saray, 1949-1950 Hayrabolu, 1950-1951 Malkara, 1951-1952 Şarköy, 1954-1955 Muratlı, 1964-1965 Çerkezköy, 1965’te Marmara Ereğlisi’nde ortaokul açılmıştır.

Zorunlu sekiz yıllık ilköğretim uygulamasının ülkemizde başladığı yıl (1996-1997) 38 ortaokulda 15.391 öğrenci ve 287 öğretmen bulunmaktaydı.

2012 -2013 Eğitim Öğretim yılında İlimizde toplam (8 özel) 135 ortaokulda ve 8 Özel Eğitim (II. Kademe) Okulunda (1.009 özel) 48.033 öğrenci öğrenim görmekte ve (134 özel) 1.993 öğretmen ve idareci (ücretli öğretmen hariç) görev yapmaktadır.

ORTAÖĞRETİM

İlk lise Cumhuriyet öncesinde 1308’de 5 yıllık İdadi olarak açılmıştır.1923-1924 eğitim yılında İdadi 9 yıllık liseye çevrilmiş fakat hemen tekrar ortaokula dönüştürülmüştür.

İl’de Cumhuriyet döneminde ilk lise 1955 yılında il merkezinde açılan Namık Kemal Lisesidir. 1959 yılında Çorlu, 1970’de Malkara, Hayrabolu, 1972’de Muratlı, 1973’te Saray ve Şarköy ilçelerinde lise açılmış, 1989-1990 eğitim yılında Tekirdağ merkezde ikinci bir lise (Tuğlacılar Lisesi) açılmıştır.

2012 -2013 Eğitim Öğretim yılında İlimizde (2 özel) 3 Fen Lisesi, (5 özel) 25 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, (1 özel) 6 Genel Lise, (2 özel) 38 Meslek Lisesi olmak üzere toplam 75 Ortaöğretim Okulunda ve 5 Özel Eğitim (III. Kademe) Okulunda (618 özel) 40.763 öğrenci öğrenim görmekte ve (131 özel) 2.383 öğretmen ve İdareci (ücretli öğretmen hariç) görev yapmaktadır.

TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMASI

İlkokul-Ortaokul

Başlangıçta 8 yıllık ilköğretimin yaygınlaştırılması, küçük ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan az sayıdaki öğrencilerin ilköğretime kavuşturulması, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrencilerin müstakil sınıflara kavuşturularak eğitimde kalitenin yükseltilmesini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 1991-1992 öğretim yılında pilot olarak seçilen ilimizde 26 merkeze 48 okulun taşınmasıyla başlamıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 52 merkeze, 223 yerleşim biriminden toplam 3.908 öğrenci 260 araç ile taşınmaktadır. Bu öğrencilerin tümüne sıcak yemek temini ihale yolu ile verilmektedir.

Ortaöğretim

Ortaöğretimde taşımalı sisteme İlimizde 2010-2011 Öğretim yılında başlanmıştır

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 57 merkeze, 251 yerleşim biriminden toplam 4.543 öğrenci 274 araç ile taşınmaktadır. Bu öğrencilerin tümüne sıcak yemek temini ihale yolu ile verilmektedir.

Engelli Öğrencilerin Taşınması

Engelli öğrencilerin taşınması İlimizde 2004-2005 Öğretim yılında başlanmıştır

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 26 merkeze, 46 yerleşim biriminden toplam 573 öğrenci 49 araç ile taşınmaktadır.

HALK EĞİTİMİ

Tekirdağ Merkez İlçe Halk Eğitim binası 1908 yılında İttihat ve Terakki Kulübü olarak Belediyece yaptırılmıştır. Bu bina uzun yıllar Tekirdağ kültür-sanat faaliyetlerinin de merkezi olmuştur. Bina 1989 yılında tamir edilerek daha kullanışlı hale getirilmiştir.

Daha sonra 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında İlimiz Merkez Gündoğdu Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde (Ördeklidere) yaptırılan yeni hizmet binasına taşınmıştır.

İlimizin bütün ilçelerinde Halk Eğitimi Teşkilatı kurulmuş olup, kendi binalarında hizmet vermektedir.

2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılı(Kasım ayı) itibariyle okuma-yazma, mesleki, genel kültür ve sosyal kültürel dallarında 1.071 kurs açılmış olup, bu kurslardan 400 kadın, 2.006 erkek olmak üzere toplam 2.406 kişi yararlanmıştır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

1977 yılında çıkarılan 2089 sayılı Çıraklık-Kalfalık ve Ustalık Kanunu ile ilimizde ilk defa Hayrabolu ilçesinde açılan Çıraklık Eğitim Merkezinde 17 meslek dalında eğitime başlanmıştır. İl merkezinde ise 1984 yılında çıraklık eğitimine başlanarak kalfalık-ustalık belgeleri ilk sahiplerine verilmiştir.

İlimizde 5’1 bağımsız olmak üzere 8 Mesleki Eğitim Merkezi vardır.

Bağımsız olanlar; Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu ve Malkara.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bünyesinde bulunanlar; Muratlı, Saray ve Şarköy’dür.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı(Kasım ayı) itibariyle İlimizde 1.588 çırak, 1.249 kalfa olmak üzere toplam 2.837 kişi bu merkezlerde eğitim almaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ (Resmi + Özel)
İLDEKİ TOPLAM OKUL ve ÖĞRENCİ SAYISI OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI
OKUL ÖNCESİ Bağımsız Anaokulu 29 2.615
Anasınıfı 177 7.076
İlkokul 159 51.767
Ortaokul 135 47.933
Özel Eğitim 22 252
Genel Lise 37 18.112
Meslek Lisesi 38 22.651
TOPLAM 420 150.406
*Tablodaki veriler e-okul sisteminden alınmıştır.
*Okul sayısı toplamına anasınıfları dahil edilmemiştir.

Yetişkin Okur Yazarlık Oranı (15+ Yaş)
Yıl İlin 15 Yaş Üstü Nüfusu Yetişkin Okur Yazarlık Oranı Toplam İldeki 15 Yaş Üstü Erkek Nüfusu Okur Yazarlık Oranı Erkek İldeki 15 Yaş Üstü Kadın Nüfusu Okur Yazarlık Oranı Kadın
2008 600.450 95,22 311.095 97,96 289.355 92,27
2009 611.101 95,43 313.967 98,10 297.134 92,62
2010 622.291 96,13 316.285 98,43 306.006 93,78
2011 649.719 97,60 334.935 99,01 314.784 96,10
*Veriler; TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’ndan Alınmıştır.
**Okur Yazarlık Oranı Hesaplanırken (Eğitim Durumu Bilinmeyenlerin Sayısı) Okuma Yazma Bilenlerin İçerisine Dahil Edilmiştir.

Okul öncesi eğitimden yararlanan 4-5 yaş çocuk oranı (48-72 ay grubu)
Yılı 48-72 ay yaş grubunda (4-5 yaş) olup okul öncesi eğitim alan çocuk sayısı 48-72 ay yaş grubunda (4-5 yaş) toplam çocuk sayısı Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk oranı (48-72 ay grubu)
Sayı Sayı Yüzde
2008 - 2009 6.741 20.986 32,12
2009 - 2010 7.444 21.953 33,91
2010 - 2011 9.884 22.951 43,07
2011 - 2012 10.921 24.155 48,65
*Bakanlık tarafından açıklanan veriler kullanılmıştır.

İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı
Yılı İlköğretimde 8. sınıftaki ERKEK öğrenci sayısı İlköğretime 7 yıl önce kayıt olan ERKEK öğrenci sayısı İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı ERKEK İlköğretimde 8. sınıftaki KIZ öğrenci sayısı İlköğretime 7 yıl önce kayıt olan KIZ öğrenci sayısı İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı KIZ İlköğretimde 8. sınıftaki TOPLAM öğrenci sayısı İlköğretime 7 yıl önce kayıt olan TOPLAM öğrenci sayısı İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı TOPLAM
Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde
2009 - 2010 5.941 5.137 115,65 5.479 4.886 112,14 10.616 10.023 105,92
2010 - 2011 6.256 5.622 111,28 5.785 5.150 112,33 12.041 10.772 111,78
2011 - 2012 6.174 5.784 106,74 5.988 5.500 108,87 12.162 11.284 107,78
2012 - 2013 6.483 5.984 108,34 5.759 5.428 106,10 12.242 11.412 107,27
Not: Veriler MEİS Sorgu Sisteminden alınarak hesaplanmıştır.

İlköğretimde net okullulaşma oranı
Yılı 6-13 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı ERKEK öğrenci sayısı 6-13 yaş grubunda toplam ERKEK çocuk sayısı İlköğretimde net okullaşma oranı ERKEK 6-13 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı KIZ öğrenci sayısı 6-13 yaş grubunda toplam KIZ çocuk sayısı İlköğretimde net okullaşma oranı KIZ 6-13 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı TOPLAM öğrenci sayısı 6-13 yaş grubunda TOPLAM çocuk sayısı İlköğretimde net okullaşma oranı TOPLAM
Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde
2007 - 2008 46.096 45.459 101.40 43.363 42.876 101,14 89.459 88.335 101,27
2008 - 2009 46.435 47.086 98,62 43.334 44.101 98,26 89.769 91.187 98,44
2009 - 2010 47.187 47.609 99,11 43.836 44.372 98,79 91.023 91.981 98,96
2010 - 2011 47.469 48.114 98,66 44.208 44.881 98,50 91.677 92.995 98,58
2011 - 2012 48.166 48.817 98,67 44.957 45.587 98,62 93.123 94.404 98,64
Not: Okullaşma oranları verileri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Ortaöğretimde net okullaşma oranı
Yılı 7-14 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı ERKEK öğrenci sayısı 7-14 yaş grubunda toplam ERKEK çocuk sayısı Ortaöğretimde net okullaşma oranı ERKEK 7-14 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı KIZ öğrenci sayısı 7-14 yaş grubunda toplam KIZ çocuk sayısı Ortaöğretimde net okullaşma oranı KIZ 7-14 yaş grubunda ilköğretime kayıtlı TOPLAM öğrenci sayısı 7-14 yaş grubunda TOPLAM çocuk sayısı Ortaöğretimde net okullaşma oranı TOPLAM
Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde Sayı Sayı Yüzde
2007 - 2008 13.003 16.855 77,15 11.352 15.401 73,71 24.355 32.256 75,51
2008 - 2009 17.233 23.762 77,52 15.214 21.670 70,21 32.447 45.432 71,42
2009 - 2010 19.262 23.831 80,83 16.650 21.855 76,18 35.912 45.686 78,61
2010 - 2011 19.785 24.237 81,63 17.314 22.562 76,74 37.098 46.799 79,27
2011 - 2012 20.058 25.198 79,60 18.027 23.276 77,45 38.085 48.474 78,57
Not: Okullaşma oranları verileri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Meslek edindirme amaçlı yaygın eğitim programlarından yararlananların sayısı, kurs sayısı ve kurs başına düşen kişi sayısı
  Kurs başına  kursu bitiren kişi sayısı ERKEK Kursu bitiren kişi sayısı ERKEK Kurs başına  kursu bitiren kişi sayısı KADIN Kursu bitiren kişi sayısı KADIN Kursu bitiren TOPLAM kişi sayısı Kurs başına  kursu bitiren kişi sayısı Toplam kurs sayısı
Yılı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı
2008 9 4.757 7 3.610 8.367 16 516
2009 9 4.162 5 2.142 6.304 14 442
2010 8 3.672 4 1.657 5.329 12 442
2011 6 3.720 8 4.605 8.325 14 602
2012 6 4.533 4 2.947 7.480 10 722
Not: Veriler HEM Otomasyon Sisteminden(Kasım ayı) itibariyle alınmıştır.
Copyright © 2006 - 2013    Tekirdağ Valiliği    Tüm Hakları Saklıdır