6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

• Sınırları il mülki sınırları olmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur.
• Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Süleymanpaşa İlçesi ve Belediyesi kurulmuştur.
• Kapaklı Beldesi merkez olmak üzere Kapaklı İlçesi ve Belediyesi kurulmuştur.
• Marmaracık Beldesi merkez olmak üzere Ergene İlçesi ve Belediyesi kurulmuştur.
• İlçelerin mülki sınırları içerisindeki köyler mahalle olarak, beldeler ise belde ismi ile tek mahalle olarak ilçe belediyesine katılmıştır.
• İl Özel İdaresi kaldırılmıştır.
• İlimizdeki bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.

Tüzel kişilikleri kaldırılan mahalli idarelerin personeli, taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarının devir işlemleri için 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 1. bendi gereğince Valilik Makamın 02/01/2013 tarihli ve 1 sayılı olurları ile İl Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulmuştur. İlgili mevzuat ve komisyon çalışmaları sitemizden takip edilebilecektir.


Bakanlığımıza 6360 Sayılı Kanunla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Copyright © 2012 - 2013   T.C. Tekirdağ Valiliği   Tüm Hakları Saklıdır